iOS Application
Shop Name:
RAUSUDAIICHIHOTERU
Address
YUNOSAWACHOU
RAUSU-CHO MENASHI-GUN
HOKKAIDO
Telephone
01538-7-2259
Price
500 yen
Parking
No
Restaurant
No
Altitude
65m
Season
-
Holiday
-
Business Hours
12:00 to 22:00
Inner bath
Men in-door bath, women in-door bath
Outdoor Bath
Men and women open-air bath
Other bath
None
Hot Spring
None