iOS Application
Shop Name:
TSUKAWARAONSEN SANSOU SHIKIAN
Address
135-7
YUFUINCHO TSUKAWARA
YUFU-SHI
OITA
Telephone
0977-85-3484
Price
500 yen
Parking
No
Restaurant
No
Altitude
599m
Season
-
Holiday
-
Business Hours
10:00 to 20:00
Inner bath
No
Outdoor Bath
No
Other bath
None
Hot Spring
None